Kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2013 của Chi hội

25/02/2018 Admin

Theo nội dung cuộc họp thường kỳ ngày 22/3/2013 tại Bạc Liêu, Ban chấp hành Chi hội đã dự kiến kế hoạch hoạt động trong quý 2 năm 2013 với các nội dung như sau:

  • Tham gia các hoạt động của Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam.
  • Tiếp tục triển khai chương trình Quản lý khách hàng tổng thể của Chi hội tại các đơn vị đã đăng ký và khảo sát.
  • Tham gia chương trình Benchmarking do Bộ Xây dựng chủ trì.
  • Hỗ trợ đơn vị tư vấn xây dựng chương trình Cổ phần hóa các đơn vị ngành nước do Bộ Xây dựng chủ trì.
  • Tổ chức Hội thảo: Xây dựng định mức nhân công và định mức kỹ thuật.
  • Tổ chức hội thảo giới thiệu công nghệ lắng lọc tiên tiến và các ứng dụng mới khác: dự kiến vào cuối tháng 4/2013 do Công ty CP Hawaco Miền Nam chủ trì.

Bài viết cùng chuyên mục