Thông báo về việc thu-nộp hội phí năm 2016
Ngày đăng: 25/02/2018
Theo nội dung đã được thông qua trong cuộc họp kỳ 4/2015, Ban chấp hành Chi hội xin thông báo mức thu phí hội viên chính thức năm 2016 của các đơn vị hội viên tập thể là 3.000.000 đồng/hội viên/năm.
Danh sách các đơn vị nộp và chưa nộp hội phí năm 2015
Ngày đăng: 25/02/2018
Danh sách các đơn vị nộp và chưa nộp hội phí năm 2015
Danh sách các đơn vị nộp và chưa nộp hội phí năm 2015
Ngày đăng: 25/02/2018
Danh sách các đơn vị nộp và chưa nộp hội phí năm 2015
Thông báo về việc thu-nộp hội phí năm 2015
Ngày đăng: 25/02/2018
Theo nội dung đã được thông qua trong Đại hội Chi hội Cấp Nước Miền Nam nhiệm kỳ 2014-2016 được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai vào tháng 3 năm 2014, mức thu hội phí từ năm 2014 sẽ tăng từ 02 triệu đồng/đơn vị/năm lên 03 triệu đồng/đơn vị/năm nhằm có đủ kinh phí để triển khai các hoạt động của Chi hội. Ban chấp hành chi hội xin thông báo mức thu phí hội viên chính thức năm 2015 của các đơn vị hội viên tập thể là 3.000.000 đồng/hội viên/năm.
Thông báo về việc thu-nộp hội phí năm 2014
Ngày đăng: 25/02/2018
Thông báo về việc thu-nộp hội phí năm 2014
Thông báo về việc thu-nộp hội phí năm 2014
Ngày đăng: 25/02/2018
Theo nội dung đã được thông qua trong Đại hội Chi hội Cấp Nước Miền Nam nhiệm kỳ 2014-2016 được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai vào tháng 3 năm 2014, mức thu hội phí từ năm 2014 sẽ tăng từ 02 triệu đồng/đơn vị/năm lên 03 triệu đồng/đơn vị/năm nhằm có đủ kinh phí để triển khai các hoạt động của Chi hội.
Danh sách các đơn vị nộp hội phí năm 2013
Ngày đăng: 25/02/2018
Để triển khai các hoạt động của Chi hội, BCH Chi hội Cấp Nước Miền Nam kính đề nghị các đơn vị hội viên khẩn trương nộp hội phí năm 2013.
Đề nghị các đơn vị nộp hội phí năm 2013
Ngày đăng: 25/02/2018
Ban chấp hành chi hội xin thông báo mức thu phí hội viên chính thức năm 2013 của các đơn vị hội viên tập thể là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn),
Thông báo về việc thu - nộp hội phí năm 2013
Ngày đăng: 25/02/2018
Nhằm chuẩn bị kinh phí để các hoạt động của Chi hội trong năm 2013 được triển khai và đạt hiệu quả cao, Ban chấp hành chi hội xin thông báo mức thu phí hội viên chính thức năm 2013 của các đơn vị hội viên tập thể là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn), các hội viên cá nhân được miễn tiền hội phí.