Các hoạt động trong quý III/2012 của Chi hội

25/02/2018 Admin

Tham gia các hoạt động của Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam.

-Tiếp tục triển khai chương trình Quản lý khách hàng tổng thể của Chi hội tại các đơn vị: Công ty TNHH 1TV Cấp Nước Sóc Trăng, Công ty TNHH 1TV Cấp Thoát Nước Kiên Giang, Công ty cổ phần Điện Nước An Giang. 

-Tổ chức các cuộc Hội thảo theo kế hoạch:

+ Hội thảo về tiêu chuẩn ống nhựa và kỹ thuật thi công ống nhựa: sẽ được tổ chức vào ngày 29/8/2012 (thứ 4) tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh. Dự kiến sẽ kết hợp với thảo luận về kỹ thuật thi công ống. 

Hội thảo giới thiệu máy xử lý cặn bùn của nhà máy nước (máy ép bùn): dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo khi máy được nhập về và chạy thử tại Nhà máy nước BOO Thủ Đức trong khoảng trung tuần tháng 9/2012. 

-Các công tác khác.

Bài viết cùng chuyên mục