XỬ LÝ SẮT, MANGAN, NÂNG pH KHÔNG DÙNG HÓA CHẤT TẠI NHÀ MÁY KCN AN NGHIỆP SÓC TRĂNG
Ngày đăng: 25/02/2018
Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng công nghệ xử lý nước ngầm không dùng hóa chất. Từ 2009, Sóc Trăng đã đưa vào vận hành mô hình xử lý 01 bước với công suất 100m3/h. Qua thời gian đã chứng minh được tính ưu việt của hệ thống, Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng tiếp tục đầu tư cải tạo nâng công suất nhà máy nước An Nghiệp theo mô hình 02 bước xử lý triệt để Sắt, Mangan, nâng pH.. Dây chuyền xử lý hiện đang trong giai đoạn vận hành, chuyển giao và bướ
XỬ LÝ AMONI KHÔNG DÙNG HÓA CHẤT
Ngày đăng: 25/02/2018
Sau khi nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi công nghệ “Xử lý sắt, mangan và nâng pH không dùng hóa chất”. Công ty CP TV-TK-XD Hoàn Mỹ Việt Nam (viết tắt là PERNAM) tiếp tục cùng các chuyên gia đến từ Hà Lan tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm và đưa vào hoạt động thành công công nghệ "Xử lý amoni (NH4+) không cần dùng hóa chất".
VICEN - cung cấp tấm lắng Lamen LVA
Ngày đăng: 25/02/2018
Hiện nay bể lắng lamen được ứng dụng khá phổ biến trong xử lý nước cấp và trong xử lý nước thải... Hệ thống tấm lắng lamen lắp đặt trong bể xử lý làm tăng khả năng phân tách giữa nước và bùn cặn. Sử dụng bể lắng lamen trong xử lý nước cấp, xử lý nước thải làm giảm đáng kể chi phí xây dựng bể lắng, không tạo góc chết đồng thời cũng làm tăng hiệu quả xử lý nước.
Perfector - E : Hệ thống xử lý nước di động
Ngày đăng: 25/02/2018
PWN Technologies là một công ty hàng đầu trong lỉnh vực phát triển các công nghệ làm sạch cải tiến. Sự hiểu biết của chúng tôi được chuyển tải thành các giải pháp phù hợp cho ngành cấp nước. Một minh chứng cụ thể là hệ thống Perfector-E, một hệ thống xử lý nước di động tích hợp với thiết kế đặc biệt cho các tình huống khẩn cấp...
Perfector - VLE : Hệ thống xử lý nước uống di động cho trường hợp khẩn cấp
Ngày đăng: 25/02/2018
Perfector VLE được thiết kế để xử lý nguồn nước mặt không bị nhiễm mặn như là sông, hồ và suối thành nước sạch và an toàn có chất lượng uống được...
Perfector - R: Công nghệ xử lý nước tiên tiến cho các nước đang phát triển
Ngày đăng: 25/02/2018
Thiết kế của Perfector R là thành quả 3 năm làm việc kết hợp của các chuyên gia của PWN, công ty nước hàng đầu Hà Lan và các kỹ sư giàu kinh nghiệm. Trên cơ sở phân tích các ưu nhược điểm của các hệ thống xử lý nước mặt hiện có, Perfector - R ra đời...