TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
Ngày đăng: 14/07/2018
Ngày 6 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1528/TTg thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thuộc Bộ Xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây. Trường ĐHXD Miền Tây là trường đại học công lập nằm trong mạng lưới các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Công ty cổ phần Nước, Môi trường và Hạ tầng kỹ thuật Sài Gòn (SAIGON WEICO)
Ngày đăng: 14/07/2018
Công ty Cổ phần Nước, Môi trường và Hạ tầng kỹ thuật Sài Gòn (SAIGON WEICO) tiền thân là Chi nhánh Công ty Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định thành lập 533/BXD – TCLĐ ngày 15/3/1995