Huấn luyện sử dụng phần mềm tính thủy lực mạng lưới cấp nước WaterGems

25/02/2018 Admin

Phần mềm mô phỏng thủy lực mạng lưới cấp nước WaterGems là một công cụ hữu hiệu trong xây dựng và phân tích mạng lưới phục vụ cho công tác quản lý của các đơn vị cấp nước. Nhận thấy sự cần thiết của việc nhân rộng ứng dụng công cụ hỗ trợ này cho các hội viên là các công ty cấp nước, Ban chấp hành Chi hội Cấp Nước Miền Nam đã đề nghị Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn hỗ trợ trong việc huấn luyện sử dụng WaterGems.

Khóa huấn luyện đầu tiên được tổ chức vào ngày 09-10/5/2014 tại Công ty cổ phần Cấp Nước BR-VT cho 11 cán bộ kỹ thuật đến từ 05 công ty cấp nước: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang. Các chuyên viên chuyên trách thủy lực của Phòng Kỹ thuật Công nghệ thuộc Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn là các giảng viên trực tiếp hướng dẫn sử dụng phần mềm này.

Việc nhân rộng các ứng dụng kỹ thuật chuyên ngành thông qua những buổi trao đổi chuyên đề là rất cần thiết và là cơ hội để tăng cường khả năng trao đổi, chia sẻ thực nghiệm trong quá trình hoạt động của các đơn vị cấp nước trong Chi hội.

Bài viết cùng chuyên mục