Thông báo nội dung cuộc họp BCH Chi hội CTN Miền Nam tại Vũng Tàu vào ngày 08/10/2020

13/10/2020 Admin

Để tổng hợp thông tin phục vụ Đại hội Chi hội, các hội viên vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu đính kèm: Hội viên cấp nước: mẫu 1A; Hội viên thoát nước/môi trường:mẫu 1B; Hội viên khác: mẫu 1C, hoặc download mẫu tại: BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU 2019-2020

Bài viết cùng chuyên mục