Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 trong quản lý và vận hành hệ thống cấp nước

21/12/2018 Admin

File thuyết trình hội thảo tại Cấp nước Cần Thơ

1. Ghi thu chung: Ghi thu chung_19_12.pdf

2. Thiết bị kiểm tra áp lực: Thiet bị Kiem tra ap luc 19_12.pdf

-  Ứng dụng số hóa hệ thống điều khiển tự động trong ngành nước: www.Overal.pdf (xem tại file đính kèm: WWW_Overall.pdf )

-  Chia sẻ giải pháp và dự án giảm thất thoát nước không doanh thu (NRW): http://upfile.vn/x-Gt_VBCAqBC/bavitech-scada-wtp-distribution-network-2018cantho-pptx.html

-  Giới thiệu đồng hồ đo nước và đồng hồ điện từ thông minh của Hãng Aichi Tokei Nhật Bản: 181221 Aichi bilingual -EN-VN(Can Tho).ppt 

-  Giới thiệu hệ thống SCADA giám sát và điều khiển nhà máy nước và Mạng lưới cấp nước - Giảm thất thoát: http://upfile.vn/x-Gt_VBCAqBC/bavitech-scada-wtp-distribution-network-2018cantho-pptx.html

Bài viết cùng chuyên mục