Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ

15/07/2018 Admin

Địa chỉ : 2A NGUYỄN TRÃI - PHƯỜNG AN HỘI - QUẬN NINH KIỀU - TP. CẦN THƠ

Tel: 07103 600686 - Fax: 07103 824092

Email: cnct@hcm.vnn.vn - Website: www.ctn-cantho.com.vn

Công ty TNHH Cấp thoát nước Cần thơ là một Doanh nghiệp 100% vốn Nhà Nước.

Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ:

Sản xuất kinh doanh nước sạch;  Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải; Xây dựng các công trình chuyên ngành và dân dụng có công suất 20.000 m3/ngày trở xuống và các công trình kỹ thuật hạ tầng; Công trình công nghiệp xây dựng cầu đỡ ống cấp thoát nước; San l��p mặt bằng; Dặm vá đường; Sản xuất kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp thoát nước; Dịch vụ tư vấn, thiết kế , giám sát công trình cấp thoát nước và dân dụng công nghiệp. 

ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TY

Cty Cấp nước có từ năm 1932, trụ sở tại đường Nguyễn Trãi, thị xă Cần thơ. Đến năm 1970 thị xă Cần thơ phát triển. Được Chính phủ Úc tài trợ , nhà máy nước mới được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1973 với công suất 31.200 m3/ngày. Nay là nhà máy nước Cần thơ 1.

Đến 30/4/1975 tiếp quản cơ sở nhà máy nước và hoạt động bình thường cung cấp cho 3.000 hộ khách hàng. Hiện nay , Công ty TNHH Cấp Thoát nước Cần thơ là Công ty TNHH Nhà Nước một  thành viên hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp và có cơ cấu tổ chức như sau:

* Chủ tịch Công ty: Ông Nguyễn Hữu Lộc, điện thoại: 07103 810692 

* Ban Giám Đốc: 1) Giám Đốc Điều hành: Ô. Nguyễn Tùng Nguyên, điện thoại: 07103 854789

                           2) Phó Giám Đốc: Bà Phan Thị Thiên, điện thoại: 07103 821710

                           3) Phó Giám Đốc: Ông Hồng Ngọc Tâm, điện thoại: 07103 839946

                           4) Phó Giám Đốc: Ông Huỳnh Thiện Đỉnh, điện thoại: 07102 221067

* Kiểm soát viên: Bà Lâm Nguyệt Thanh, điện thoại: 07102 221068     

Bài viết cùng chuyên mục