Chi hội Cấp Nước Miền Nam triển khai Phần mềm Quản lý khách hàng tổng thể

25/02/2018 Admin

Phần mềm Quản lý khách hàng tổng thể là phần mềm giúp quản lý xuyên suốt quá trình kinh doanh của một đơn vị cấp nước. Phần mềm hỗ trợ các đơn vị cấp nước trong công tác quản lý khách hàng từ khi bắt đầu nộp đơn lắp đặt, tất cả chu trình lắp đặt, sửa chữa, thay bảo hành, ghi thu hàng tháng … và tổng hợp thông tin thống kê báo cáo theo yêu cầu. Việc xây dựng một phần mềm dùng mã nguồn chung sẽ tận dụng được kinh nghiệm từ nhiều đơn vị, tiết kiệm chi phí và thắt chặt thêm sự liên kết giữa các công ty trong ngành nước.

Chi hội đã hoàn thành việc viết phần mềm, sau đó đưa vào ứng dụng tại một số công ty cấp nước, tiến độ triển khai như sau:

  • Tổng số công ty đã đăng ký và triển khai chương trình: 23 đơn vị + 01 đơn vị mua phần mềm, trong đó:
    • Đã hoàn thành ứng dụng tại 09 công ty: Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Phú Mỹ, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Huế.
    • Đang triển khai tại 05 công ty: Kiên Giang, Long Khánh, Trà Vinh, Vĩnh Long, BR-VT;
    • Công ty TNHH Cấp Nước Số 2 Cần Thơ chỉ mua phần mềm và sẽ tự triển khai ứng dụng với sự hỗ trợ của cán bộ công nghệ thông tin của Cấp Nước Đồng Tháp;
    • Nhóm đã khảo sát thực tế tại Lâm Đồng nhưng chưa nhận được phản hồi; 07 đơn vị của Miền Trung, Tây Nguyên và Miền Bắc đã đăng ký ứng dụng chương trình, sẽ được lên kế hoạch triển khai tiếp tục.
  • Chi hội đã thu phí các công ty được triển khai và đã hoàn trả xong cho đơn vị ứng tiền để hỗ trợ việc triển khai chương trình (Công ty TNHH Thương mại – Kỹ thuật D&B) số tiền là 200 triệu đồng.

 

Bài viết cùng chuyên mục