Công Ty Tnhh Mtv Cấp Thoát Nước Kiên Giang

15/07/2018 Admin

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang là một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, hạch tốn kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính với chủ sở hữu là Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Tiền thân của Công ty Cấp nước Kiên giang là hệ thống cấp nước Rạch Giá được xây dựng từ năm 1963, có công suất 4.800m3/ngày nằm trên đường Mạc Cửu và kênh Rạch Giá - Long Xuyên.

Ngày 28/11/1992 UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định số 925/UB-QĐ thành lập DNNN Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang .

Qua 47 năm hình thành và phát triển đến nay tổng cơng suất của hệ thống cấp nước do Công ty quản lý đã lên đến 60.000 m3/ngày và cĩ gần 60.000 khách hàng.

Ngày 24/06/2010 UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định số 1386/QĐ-UBND chuyển đổi Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang.

Trụ sở chính : Số 206, đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0773. 862131, Fax: 0773.870935.

Email: capnuockg@vnn.vn

* Ngành nghề kinh doanh :

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước                                             

- Thoát nước và xử lý nước thải                                        

- Thu gom rác thải không độc hại                                                

- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại                                 

- Xây dựng công trình đường bộ                                                  

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác                          

- Phà dỡ                                                                                            

- Chuẩn bị mặt bằng                                                                                   

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước                                                          

- Lắp đặt hệ thống  xây dựng khác                                                          

- Hoàn thiện công trình xây dựng                                                

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác                                               

- Đại lý hàng hoá                                                                             

- Môi giới                                                                                         

- Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập và thẩm định dự án đầu tư

- Thẩm định, thẩm tra thiết kế kỹ thuật- tổng hợp dự toán

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà thầu, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Giám sát thi công xây lắp công trình dân dụng và công nghiệp, cấp thoát nước, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

  • Tên chủ sở hữu : ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
  • Người đại diện theo pháp luật của công ty :

Nguyễn Đức Hiền : Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc

Bài viết cùng chuyên mục