Tài liệu của chuyên đề “Truyền thông và sự phát triển doanh nghiệp”

25/02/2018 Admin

Vui lòng mở file đính kèm để tải tài liệu buổi nói chuyện chuyên đề  “Truyền thông và sự phát triển doanh nghiệp” do Chi hội Cấp Nước Miền Nam tổ chức tại tòa nhà WASECO – TP.HCM vào ngày 18.4.2011.

Tập tin đính kèm

Tai lieu truyen thong.pdf

Bài viết cùng chuyên mục